W marcu obchodzony jest Światowy Dzień Inżyniera. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”. Ze względu na trwającą nadal pandemię centralne obchody światowe są organizowane online 4 marca br. w Paryżu. Ich organizatorem jest WFEO (World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Inicjatywa ogłoszona przez Prezydenta WFEO (Światowa Federacja Organizacja Inżynierskich) w czasie WEC2019 (Światowy Kongres Inżynierów, listopad 2019, Melbourne) spotkała się z akceptacją ponad 4000 uczestników Kongresu. Do świętowania inżynierskiego święta włączają się wszystkie organizacje inżynierskie na świecie. Zapraszamy do wzięcia udziału w Światowych obchodach (więcej na stronie https://2020.worldengineeringday.net/about-wed/).

Członkowie Wspierający