Obchody jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyły się w dniu 27 listopada 2012 r. w Muzeum im. Jana Pawła II Galerii Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, prezesi firm i instytucji chemicznych, władze FSNT-NOT, profesorowie.

Podczas spotkania prezes ZG SITPChem profesor Jacek Kijeński omówił historię Stowarzyszenia, przypominając jego misję i znaczenie stowarzyszeniowego ruchu inżynierskiego w przeszłości i w bieżącej działalności przemysłowej i gospodarczej Polski.

Zasłużonym działaczom zostały wręczone honorowe odznaki Stowarzyszenia i NOT. Z Oddziału Puławskiego SITPChem uhonorowani zostali : Cecylia Hankus - Diamentowa Odznaka NOT, Edward Kargul oraz Kruk Janusz - Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Kolejną część spotkania stanowiła konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom konieczności stworzenia w Polsce ogólnokrajowego systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych oraz działań na rzecz sformułowania realnej koncepcji alternatywnych źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki. Spotkanie jubileuszowe zakończył koncert fortepianowy Mischy Kozłowskiego, studenta Piotra Palecznego.

Do wszystkich Członków SITPChem płynęły życzenia aktywności i wytrwałości w działalności inżynierskiej i stowarzyszeniowej.

Członkowie Wspierający