W dniu 27 listopada 2013 r. odbyło się w Klubie SITPChem spotkanie z kol. Jerzym Paprockim, członkiem Zarządu Głównego SITPChem, stowarzyszeniowym ekspertem i doradcą w sprawach związanych z bieżącymi problemami i przyszłością przemysłu chemicznego. W ramach tego spotkania kol. Paprocki wygłosił odczyt dotyczący aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian w przemyśle ciężkim w Polsce z uwzględnieniem kontekstu sytuacji tego przemysłu na świecie.

Członkowie Wspierający