W dniu 6 czerwca 2014 r. w Restauracji „Trzy Korony” w Puławach odbył się XV Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

W XV Walnym Zjeździe uczestniczyło 42 delegatów oraz zaproszeni goście, Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu NOT Pan Marek Pijanowski oraz Sekretarz Zarządu NOT Marek Adamski.

Zarząd Główny SITPChem reprezentował V-ce Prezes Zarządu Głównego Józef Sas.
Obecni byli również Prezesi: Marian Rybak - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Jerzy Wiśniewski - „REMZAP”

W wyniku obrad wybrano Prezesa Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną. Komisję Pomocy Koleżeńskiej i Sąd Koleżeński na kadencję 2014-2018,
Prezesem SITPChem Oddział w Puławach został dotychczasowy przewodniczący kol. Janusz Kucharski.

Zarząd Oddziału SITPChem został wybrany i ukonstytuował się następująco:

Janusz Kucharski

Prezes

Jacek Kowalski

V-ce Prezes

Jerzy Marcinko

V-ce Prezes

Małgorzata Curyło

Sekretarz

Waldemar Sidor

Skarbnik

Henryka Bałabuch Radtke

Członek Zarządu

Agnieszka Rolecka

Członek Zarządu

Ryszard Miduch

Członek Zarządu

Artur Karliński

Członek Zarządu

Krzysztof Dziuba

Członek Zarządu

Piotr Rusek

Członek Zarządu

Członkowie Wspierający