W dniu 10 czerwca 2021 r.  w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach odbyła się jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Grupy Azoty PUŁAWY w trakcie, której została odsłonięta  tablica pamiątkowa pierwszego Dyrektora Zakładów Azotowych Mieczysława Kołodzieja - mecenasa kultury i sztuki.
Tablica ta umieszczona jest w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Inicjatorem powstania tej tablicy jest Oddział SITPChem w Puławach.
Odpowiednie pismo w tej sprawie zostało wysłane do Rady Miasta Puławy w październiku 2019 r.
Odsłonięcia Tablicy dokonali wnukowie Dyrektora, Członek Honorowy Oddziału SITPChem w Puławach - Andrzej Skalski przy udziale Prezesa Puławskiego Oddziału  SITPChem - Janusza Kucharskiego oraz  Prezesa Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Tomasza Hryniewicza
(Zdjęcia z uroczystości na tej stronie w zakładce GALERIA w folderze Inne)

W dniu 10.01.2020r. w Klubie SITPChem odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPChem, Komisji Rewizyjnej, Komisji Pomocy Koleżeńskiej, Sądu Koleżeńskiego, Prezesów Kół oraz członków Honorowych z naszego Oddziału.

Na wstępie Janusz Kucharski-Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Puławy przywitał wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Kolejno omówił działalność Oddziału w minionym roku przedstawiając wydarzenia i imprezy jakie były zorganizowane przez Zarząd Oddziału i Koła.

Następnie dyskutowano nad planem działania naszego Oddziału na bieżący rok.

Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 września 2019  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Oblasówka odbyło się seminarium plenerowe. Tematem referatu była technologia wytwarzania kaprolaktamu w GA ZAP SA i jej doskonalenie, który zaprezentowali kol. Daria Krześniak i kol. Jacek Cebulski. Po części seminaryjnej odbyła się kolacja grillowa przy muzyce.

Członkowie Wspierający