W dniu 10.01.2020r. w Klubie SITPChem odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPChem, Komisji Rewizyjnej, Komisji Pomocy Koleżeńskiej, Sądu Koleżeńskiego, Prezesów Kół oraz członków Honorowych z naszego Oddziału.

Na wstępie Janusz Kucharski-Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Puławy przywitał wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Kolejno omówił działalność Oddziału w minionym roku przedstawiając wydarzenia i imprezy jakie były zorganizowane przez Zarząd Oddziału i Koła.

Następnie dyskutowano nad planem działania naszego Oddziału na bieżący rok.

Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 września 2019  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Oblasówka odbyło się seminarium plenerowe. Tematem referatu była technologia wytwarzania kaprolaktamu w GA ZAP SA i jej doskonalenie, który zaprezentowali kol. Daria Krześniak i kol. Jacek Cebulski. Po części seminaryjnej odbyła się kolacja grillowa przy muzyce.

W dniu 27.04.2019r. dzięki uprzejmości i wsparciu Koła PZW Azoty Puławy odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Wędkarskie o Puchar Prezesa Oddziału SITPChem w Puławach. Organizatorem zmagań wędkarskich był Zarząd Koła przy Zakładzie Nawozów. Zwycięzcami zostali: I miejsce - kol. Ireneusz Poniatowski, II miejsce – kol. Piotr Chęć, III miejsce – kol. Marcin Sawicki. Zwycięzcom gratulujemy!

Członkowie Wspierający