W dniu 25 maja 2018 r. w budynku Ośrodka Szkoleniowego IUNG w Puławach odbył się XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

W XVI Walnym Zjeździe uczestniczyło 45 delegatów oraz zaproszeni goście. Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu Rady NOT -  prof. Klaudiusz Lenik, Zarząd Główny SITPChem reprezentował członek Zarządu Głównego Jerzy Marcinko oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Sas.
Obecni byli również przedstawiciele firm Członków Wspierających:

- Dyrektor Produkcji - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Marek Zatorski

- Prezes Spółki „REMZAP” – Józef Strzałkowski

- Prezes Spółki PROZAP – Agnieszka Rolecka

 

 W dniach 9-11 maja 2018 r. w Nałęczowie odbyła się konferencja Granulacja 2018.

Wzorem odbytych już dziesięciu edycji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja-2018 stanowiło forum, na którym spotkali się przedstawiciele nauki i przemysłu z udziałem mediów branżowych, zainteresowani rozwojem i nowymi zastosowaniami technik granulacji oraz wymianą doświadczeń z wdrożonych i eksploatowanych instalacji.

Na Sympozjum  zgłoszono 23 referaty, które zostały zaprezentowane podczas 4 ukierunkowanych tematycznie, merytorycznych sesji, na jakie była podzielona konferencja.

Prowadzącymi ‑ moderatorami poszczególnych sesji byli członkowie Komitetu Naukowego.

Podczas trzydniowej konferencji oprócz obszernej części merytorycznej dla jej uczestników zostały zorganizowane spotkania dające możliwość rozmów, dyskusji i wymiany poglądów w miłej swobodnej atmosferze

Wieczór pierwszy – kolacja  w ATRIUM podczas której uczestnicy mogli korzystać z kręgielni oraz basenów kąpielowych

Wieczór drugi – biesiada – spotkanie plenerowe, które było okazją do nieformalnych kontaktów i rozmów, przy lokalnych smakołykach z rusztu.

Drugiego dnia konferencji w godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce do Lublina podczas której zwiedzili z przewodnikiem lubelską starówkę i Zamek.

W konferencji uczestniczyło, reprezentujących 41 podmiotów, 95 przedstawicieli wiodących w temacie granulacji uczelni wyższych, jednostek badawczo rozwojowych, projektowych, a także przedstawiciele przemysłu oraz branżowych periodyków.

Po raz pierwszy w Sympozjum uczestniczył przedstawiciel holenderskiego oddziału „norweskiego giganta nawozowego” YARA  oraz V-ce Prezes Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie.

Sponsorami konferencji byli:

  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA
  • PROZAP Sp. z o.o.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych INS w Puławach
  • ARKEMA (Francja)

W Warszawskim Domu Technika NOT, dnia 27 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 W uroczystości wzięli udział delegaci oraz członkowie Honorowi z naszego puławskiego Oddziału SITPChem.

Prezes SITPChem, Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz Prezes Grupy Azoty SA, Doktor Wojciech Wardacki zabrał głos na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce.

Członkowie Wspierający