W dniach 26-28 września 2018 roku w Ustroniu - Jaszowcu odbył się XXXI Walny Zjazd SITPChem. W uroczystości wzięli udział delegaci SITPChem z Oddziałów z całej Polski.

W dniu 6 października 2018 r. na strzelnicy w Janowcu odbyły się I zawody strzeleckie o puchar Prezesa SITPChem - wielobój strzelecki karabin AK47 7,62x39 i pistolet GLOCK 9x19P.

W dniu 25 maja 2018 r. w budynku Ośrodka Szkoleniowego IUNG w Puławach odbył się XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

W XVI Walnym Zjeździe uczestniczyło 45 delegatów oraz zaproszeni goście. Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu Rady NOT -  prof. Klaudiusz Lenik, Zarząd Główny SITPChem reprezentował członek Zarządu Głównego Jerzy Marcinko oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Sas.
Obecni byli również przedstawiciele firm Członków Wspierających:

- Dyrektor Produkcji - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Marek Zatorski

- Prezes Spółki „REMZAP” – Józef Strzałkowski

- Prezes Spółki PROZAP – Agnieszka Rolecka

Członkowie Wspierający