W dniu 27 listopada 2013 r. odbyło się w Klubie SITPChem spotkanie z kol. Jerzym Paprockim, członkiem Zarządu Głównego SITPChem, stowarzyszeniowym ekspertem i doradcą w sprawach związanych z bieżącymi problemami i przyszłością przemysłu chemicznego. W ramach tego spotkania kol. Paprocki wygłosił odczyt dotyczący aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian w przemyśle ciężkim w Polsce z uwzględnieniem kontekstu sytuacji tego przemysłu na świecie.

W dniach 23-25 październik 2013 r. w Puławach odbyła się

Konferencja Naukowo-Techniczna „Saletra 2013”

Postęp i bezpieczeństwo techniczne oraz regulacje prawne dotyczące technologii wytwarzania i obrotu nawozami saletrzanymi oraz kwasem azotowym.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach otrzymało Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2012.

Wyróżnienie to jest przyznawane przez firmę D&B Poland na podstawie analizy danych finansowych. Jego otrzymanie jest potwierdzeniem naszej stabilności, rentowności oraz płynności finansowej.

Członkowie Wspierający