W dniach 6-8 maja 2015 r. w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym ENERGETYK w Nałęczowie

odbyło się X Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja 2015”

Organizatorami Konferencji byli:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach,
  • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach,
  • Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Komitet Inżynierii i Aparatury Chemicznej PAN
  • PROZAP Sp. z o.o. Puławy,
  • Zakłady Azotowe „Puławy” SA.

Koleżanki i Koledzy – specjalna oferta czasopism Stowarzyszenia dla Członków SITPChem!!

Informujemy, że w 2015 roku członkowie SITPChem mają możliwość zakupu rocznej prenumeraty miesięczników SITPChem: „CHEMIK nauka-technika-rynek”, „Ochrona przed Korozją”  i „Przemysł Chemiczny” w bardzo korzystnej cenie.

Prenumerata roczna każdego tytułu dla członków SITPChem kosztuje 10,00 zł miesięcznie.

W dniu 6 czerwca 2014 r. w Restauracji „Trzy Korony” w Puławach odbył się XV Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

W XV Walnym Zjeździe uczestniczyło 42 delegatów oraz zaproszeni goście, Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu NOT Pan Marek Pijanowski oraz Sekretarz Zarządu NOT Marek Adamski.

Zarząd Główny SITPChem reprezentował V-ce Prezes Zarządu Głównego Józef Sas.
Obecni byli również Prezesi: Marian Rybak - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Jerzy Wiśniewski - „REMZAP”

W wyniku obrad wybrano Prezesa Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną. Komisję Pomocy Koleżeńskiej i Sąd Koleżeński na kadencję 2014-2018,
Prezesem SITPChem Oddział w Puławach został dotychczasowy przewodniczący kol. Janusz Kucharski.

Zarząd Oddziału SITPChem został wybrany i ukonstytuował się następująco:

Janusz Kucharski

Prezes

Jacek Kowalski

V-ce Prezes

Jerzy Marcinko

V-ce Prezes

Małgorzata Curyło

Sekretarz

Waldemar Sidor

Skarbnik

Henryka Bałabuch Radtke

Członek Zarządu

Agnieszka Rolecka

Członek Zarządu

Ryszard Miduch

Członek Zarządu

Artur Karliński

Członek Zarządu

Krzysztof Dziuba

Członek Zarządu

Piotr Rusek

Członek Zarządu

Członkowie Wspierający