W dniu 7 czerwca 2013 r. w Klubie SITPChem przy ul. Sieroszewskiego 18 w Puławach odbyło się seminarium pt. "Postępy w termografii". Było to kolejne spotkanie z tego tematu zorganizowane przez nasz Oddział. Współorganizatorem i sponsorem spotkania była Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. W seminarium uczestniczyło 18 osób - pracowników Zakładów i spółek-córek. Prelegentem był prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek z Politechniki Łódzkiej.

 

Obchody jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyły się w dniu 27 listopada 2012 r. w Muzeum im. Jana Pawła II Galerii Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, prezesi firm i instytucji chemicznych, władze FSNT-NOT, profesorowie.

Komitet Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT obraduje w formie posiedzeń plenarnych wyznaczonych przez przewodniczącego Komitetu pana dr Stefana Góralczyka, lub sekretarza Zarządu pana Janusza Oleszczaka.

Członkiem Komitetu jest przedstawiciel Puławskiego Oddziału SITPChem Waldemar Sidor, który reprezentuje Oddział i czynnie uczestniczy w pracach tego gremium.

Członkowie Wspierający