W dniach 1-3 czerwca br. w Jaszowcu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne z okazji 25-lecia TERMOGRAFII I TERMOMETRII W PODCZERWIENI (TTP) z zakresu zastosowania najnowszych metod termowizji w przemyśle.


50 lat Oddziału SITPChem w Puławach13 maja br. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Oddziału SITPChem w Puławach.
W uroczystości uczestniczyli członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście, a w szczególności: Sekretarz Generalny FSNT-NOT - Jacek Kubielski, przedstawiciele SITPChem: prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Wiceprezes
i jednocześnie Redaktor Naczelny czasopisma „Chemik” - Anna Czumak-Bieniecka, Sekretarz Generalny - Jerzy Kropiwnicki, Skarbnik - Stefan Oborski, Członek Honorowy Zarządu Głównego - Jerzy Paprocki, Redaktor Naczelny czasopisma „Przemysł Chemiczny” – Andrzej Szyprowski, przedstawiciele firm i instytucji, będących  członkami wspierającymi Oddział SITPChem w Puławach lub współpracujących z Oddziałem, w tym przedstawiciele Zarządu: Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A., Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Przedsiębiorstwa Projektowania Modernizacji i Rozwoju Z.A. Puławy” S.A. PROZAP Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa CHEMOROZRUCH  Sp. z o.o., PTTK  oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddziałów SITPChem z Płocka, Gdańska, Torunia, Gliwic i Kędzierzyna-Koźla.

Uroczystość odbyła się w sali kongresowej zabytkowego Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Prezes Oddziału Janusz Kucharski powitał zebranych, a następnie omówił historię i działalność Oddziału w okresie 50-lecia.
Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się równocześnie z budową Zakładów Azotowych „Puławy”, czyli w roku 1962, kiedy powstało Koło SITPChem liczące 27 członków, podlegające Oddziałowi SITPChem w Lublinie. Dynamiczny napływ kadry inżynieryjno-technicznej, związanej z budową nowoczesnego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, przyczynił się do szybkiego wzrostu liczby członków Stowarzyszenia. Dzięki temu w lipcu 1966 r. został utworzony Oddział SITPChem w Puławach, zrzeszający wówczas około 300 członków. Pierwszy Walny Zjazd Oddziału odbył się 9 lipca 1966 roku.

W dniu 22.06.2015r. w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem połączone z jubileuszem 65-lecia urodzin prof. Jacka Kijeńskiego – Prezesa naszego Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału. Uczestnicy spotkania zwiedzili Zakłady Grupy Azoty S.A. oraz Górę Św. Marcina.  Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.

Członkowie Wspierający