Obchody jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbyły się w dniu 27 listopada 2012 r. w Muzeum im. Jana Pawła II Galerii Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, prezesi firm i instytucji chemicznych, władze FSNT-NOT, profesorowie.

Komitet Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT obraduje w formie posiedzeń plenarnych wyznaczonych przez przewodniczącego Komitetu pana dr Stefana Góralczyka, lub sekretarza Zarządu pana Janusza Oleszczaka.

Członkiem Komitetu jest przedstawiciel Puławskiego Oddziału SITPChem Waldemar Sidor, który reprezentuje Oddział i czynnie uczestniczy w pracach tego gremium.

Podczas seminarium zostały wygłoszone dwa referaty: „Nowe nawozy z Puław – mega projekt” referat zaprezentowała Jolanta Wielicka oraz „Modernizacja instalacji mocznika – milionowa tona mocznika z Puław” referat wygłosił Andrzej Skwarek. Uczestnikami seminarium byli członkowie SITPChem.

Członkowie Wspierający