Podczas seminarium zostały wygłoszone dwa referaty: „Nowe nawozy z Puław – mega projekt” referat zaprezentowała Jolanta Wielicka oraz „Modernizacja instalacji mocznika – milionowa tona mocznika z Puław” referat wygłosił Andrzej Skwarek. Uczestnikami seminarium byli członkowie SITPChem.

Spotkanie z Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Tomaszem Schweitzerem nt. „Systemu normalizacji w Polsce, Europie i na świecie” – 25 września 2012 r. Puławy, uczestnikami spotkania była kadra zarządzająca Z.A. „Puławy” S.A., INS, PROZAP. Inicjatorem tego spotkania był SITPChem Oddział w Puławach oraz spółka PROZAP

Miło nam poinformować, iż w dniu 19 października 2012 r. na spotkaniu w Klubie SITPChem podjęto decyzję o powołaniu Koła Seniorów. Prezesem Koła Seniorów został wybrany jednogłośnie Pan Marek Papużyński.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych emerytów, którzy są zainteresowani członkostwem w Kole.

Dlaczego warto być członkiem Koła Seniorów w naszym Oddziale?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że emerytura to piękny czas – lata ciężkiej i wytężonej pracy już minęły. W końcu jest możliwość swobodnego poświęcenia czasu dla spraw, które w karierze zawodowej schodziły na dalszy plan. I mamy tu na myśli przede wszystkim spotkania ze znajomymi, oddawanie się swoim pasjom i zajęciom, które każdy lubi wykonywać w wolnym czasie. Szczególnie warte podkreślenia są spotkania, dzięki którym będą mogli Państwo podtrzymać kontakty z kolegami emerytami, z którymi przez długi okres czasu Państwo współpracowali. Towarzyski wymiar spotkań ma również na celu swobodę rozmów, również na tematy związane z minioną karierą zawodową. Działalność naszego Koła łączy zatem możliwość spotkań, dyskusji, jak i naprawdę znakomitej formy spędzania wolnego czasu, którego z pewnością – na emeryturze – nie brakuje.

Dodatkową zaletą spotkań członków Koła Seniorów SITPChem jest to, że to właśnie Państwo mają wpływ na formę i zakres tematyczny, jaki będzie poruszany na każdym kolejnym spotkaniu Koła. Nie ma sztywnych reguł, których należy przestrzegać. Mówiąc żartobliwie – na emeryturze zawsze można więcej. Mile widziane będą każde uwagi i komentarze, dotyczące charakteru działalności Koła Seniorów.

Proponowanym miejscem spotkań zainteresowanych członkostwem w Kole będzie Klub SITPChem przy ul. Sieroszewskiego 18.

Osobą, do której można się zgłosić, aby uzyskać więcej informacji na temat Koła Senirów SITPChem jest p. Małgorzata Rułka – Kierownik Zakładu Usług Rzeczoznawców SITPChem – tel. 81 565-29-69. Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy zatem emerytów oraz pracowników którzy w najbliższym czasie będą wybierali się na emeryturę  do uczestnictwa w spotkaniach Koła Seniorów SITPChem. Liczymy na to, że lata doświadczeń w karierze zawodowej i możliwość spotkań w znakomitym gronie pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Koła i umili każde następne spotkanie. Razem z pewnością będziemy stanowić silną i zgraną grupę.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.

Członkowie Wspierający