VI Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Woda i ścieki w przemyśle” 26-27 września 2012 r. Lublin. Po raz kolejny Oddział Puławski SITPChem pełnił rolę Patrona Merytorycznego ww. konferencji. Honorowym gospodarzem imprezy były Z.A. „Puławy” S.A.. Organizatorem konferencji: BMP i redakcja magazynu „Chemia Przemysłowa”.

Kolejne, IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, organizowane przez SITPChem Oddział w Puławach, PROZAP SP. z o.o., Politechnikę Łódzką, Instytut Nawozów Sztucznych Puławy oraz Z.A."Puławy" S.A wbrew powszechnym opiniom o ogarniającym nas we wszystkich dziedzinach życia kryzysie, pobiło rekord obfitości. Do Nałęczowa przyjechało prawie stu uczestników i wygłoszono największą w historii sympozjum liczbę referatów. Jak zwykle byli przedstawiciele praktycznie wszystkich ośrodków naukowych w których są prowadzone badania aglomeracji, oraz liczne grono tych którzy w praktyce ten proces realizują. Tematyka referatów była tak jak na poprzednich konferencjach zróżnicowana, a poziom prezentowanych prac został przez Komitet Naukowy Sympozjum oceniony wysoko. Nie było referatu po którym nie było by dyskusji, dla której często brakowało czasu i musiała być przeniesiona poza oficjalną sesję.

Członkowie Wspierający