Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XVI Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 25 maja 2018 r. na kadencję w latach 2018-2022.

 • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Małgorzata Curyło, Jerzy Marcinko
 • Sekretarz: Henryka Bałabuch-Radtke
 • Skarbnik: Remigiusz Sylwestrowicz
 • Członkowie: Agnieszka Rolecka, Jacek Kowalski, Marek Zatorski, Waldemar Sidor, Artur Karliński, Piotr Rusek
 • Przewodniczący: Marek Zygmunt
 • Z-ca przewodniczącego: Jacek Cebulski
 • Sekretarz: Jacek Rzepkowski
 • Członek: Jolanta Smętek
 • Przewodniczący: Janusz Kruk
 • Z-ca przewodniczącego:  Iwona Szulowska
 • Członkowie: Bożena Górecka, Aleksander Suszek, Wojciech Grzeszczyk

Członkowie Wspierający