Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XV Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 6 czerwca 2014 r. na kadencję w latach 2014-2018.

 • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Jerzy Marcinko, Jacek Kowalski
 • Sekretarz: Henryka Bałabuch-Radtke
 • Skarbnik: Waldemar Sidor
 • Członkowie: Małgorzata Curyło, Agnieszka Rolecka, Ryszard Miduch, Krzysztof Dziuba, Artur Karliński, Piotr Rusek
 • Przewodniczący: Remigiusz Sylwestrowicz
 • Z-ca przewodniczącego: Jolanta Smętek
 • Sekretarz: Marek Zygmunt
 • Członkowie: Cecylia Hankus
 • Przewodniczący: Janusz Kruk
 • Z-ca przewodniczącego:  Elżbieta Sibiga
 • Członkowie: Bożena Górecka, Aleksander Suszek, Wojciech Grzeszczyk

Członkowie Wspierający