Władze Oddziału SITPChem w Puławach

wybrane na XVII Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 27 maja 2022 r. na kadencję w latach 2022-2026.

  • Prezes Oddziału: Janusz Kucharski
  • V-ce Prezes Zarządu Oddziału: Małgorzata Curyło, Jerzy Marcinko
  • Sekretarz: Waldemar Sidor
  • Skarbnik: Remigiusz Sylwestrowicz
  • Członkowie: Katarzyna Głuszyńska-Wiak, Grzegorz Furtak, Artur Karliński, Piotr Rusek, Elżbieta Sibiga, Agata Wyciszkiewicz

Członkowie Wspierający