• Przewodniczący: Janusz Kruk
  • Z-ca przewodniczącego:  Iwona Szulowska
  • Członkowie: Bożena Górecka, Aleksander Suszek, Wojciech Grzeszczyk

Członkowie Wspierający