• Przewodniczący: Dariusz Dobosz
  • Z-ca przewodniczącego:  Małgorzata Rułka
  • Sekretarz: Iwona Szulowska

Członkowie Wspierający