• Przewodniczący: Remigiusz Sylwestrowicz
  • Z-ca przewodniczącego: Jolanta Smętek
  • Sekretarz: Marek Zygmunt
  • Członkowie: Cecylia Hankus

Członkowie Wspierający