Zakład Usług Rzeczoznawców przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13

oferuje:

  • Usługi w zakresie rzeczoznawstwa w różnych dziedzinach,
  • Projekty techniczne i konstrukcyjne wszystkich branż,
  • Opracowywanie założeń technicznych,
  • Opracowywanie instrukcji obsługi instalacji i instrukcji BHP,
  • Nadzory budowlane,
  • Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • Doradztwo nawozowe, w tym w odniesieniu do upraw ogrodniczych i szklarniowych,
  • Tłumaczenie tekstów technicznych z języków obcych,
  • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie nabywania uprawnień kwalifikacyjnych dla elektryków i energetyków,
  • Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru i eksploatacji zatrudnionych przy obsłudze, montażu itp. urządzeń energetycznych, - przez Komisje powołane decyzją Prezesa URE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828),

Nadany za wysoką ocenę stabilności firmy w roku 2012 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska

D-U-N-S: 422144838

Nadany za wysoką ocenę stabilności firmy w roku 2016 według Bisnode Polska sp. z o.o

D-U-N-S: 422144838

Członkowie Wspierający