Oferta wykonania audytów energetycznych
Zakład Usług Rzeczoznawców
przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach:
profesjonalnie wykonuje:

1. Audyty efektywności energetycznej"

 • w celu uzyskania z URE świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, wynikających z art. 20 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • na potrzeby złożenia oświadczenia dla dostawcy energii o efektach uzyskanych oszczędności energii finalnej wynikających z art. 15 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • posiadamy doświadczonych wykonawców w wykonywaniu zarówno wstępnych jak i powykonawczych audytów efektywności energetycznej przedsięwzięć realizowanych w przemyśle i energetyce, szczególnie opłacalnych w obszarach odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, optymalizacji procesów wytwórczych energii i gazów technicznych, dystrybucji oraz zużyciu końcowym energii,
 • oferujemy jednocześnie doradztwo przy procedurze ubiegania się o białe certyfikaty lub poświadczeń uzyskania oszczędności energetycznych, jak również
  opracowanie kompleksowego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej.

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

który jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw (wg wymagań Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.), ale jednocześnie jest niezbędnym narzędziem dla określenia korzyści energetycznych i ekonomicznych, gdyż:

 • zapewnia ocenę pełnego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • wyznacza linie bazowe energii oraz obszary znaczącego zużycia energii,
 • określa szczegółową ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii przez poszczególne urządzenia energetyczne, sieć lub instalacje,
 • wskazuje potencjalne kierunki modernizacji instalacji, rozwiązania i przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
 • określa wymierne cele energetyczne przedsiębiorstwa, możliwe do uzyskania oszczędności energii wyrażone toe, czy ilość „białych certyfikatów”,
 • przedstawia pełną analizę opłacalności ekonomicznej- finansowej.
  Nasi rzeczoznawcy posiadają duże doświadczenie i szerokie kompetencje do pełnego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa wg normy PN-EN 16247, zgodnie z wymogami Ustawy o efektywności energetycznej.

3. Doradztwo w systemie zarządzania energią wg ISO 50001 w zakresie

 • projektu struktury systemu zarządzania energią,
 • opracowania przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • określenia obszarów znaczącego zużycia energii,
 • wyznaczenia celów i wskaźników wyniku energetycznego,
 • zakresu niezbędnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SZE
  Doświadczenie naszych rzeczoznawców opieramy na wdrożeniu Systemu zarządzania energią oraz prowadzeniu od kilku lat corocznego audytu w ramach przeglądu energetycznego ISO 50001 dużego przedsiębiorstwa z branży chemicznej.

4. Oceny efektywności energetycznej systemów ogrzewania i klimatyzacji

 • oferujemy również okresowe przeglądy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodniczych, które zgodnie z  Art. 23. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, co najmniej raz na 5 lat, muszą podlegać ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW,
 • nasi rzeczoznawcy w okresie ostatnich dwóch lat przeprowadzili ponad trzydzieści przeglądów efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych tj. klimatyzatorów oraz central klimatyczno-chłodniczych. W celu formalnej oraz merytorycznej realizacji tego zadania nasi eksperci przeszli w Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji szkolenie w zakresie przeprowadzania oceny efektywności energetycznej agregatów chłodniczych i złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy obejmujący cześć teoretyczną i praktyczną, potwierdzający wiedzę i umiejętności w  kategorii I – kontrola szczelności agregatów chłodniczych,
 • uzyskali z UDT Certyfikat Dla Personelu FGAZ.

5. Kadra

Kadra inżynierska współpracująca z naszym Zakładem Usług Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach posiada pełny zakres kompetencji i uprawnień m. in:

 • Audytor Efektywności Energetycznej (certyfikat KAPE, wpis do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych NAPE),
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią,
 • Menadżer ds. Energii,
 • Tytuł Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) w zakresie energetyki i przemysłu chemicznego w następujących kierunkach specjalizacji:
  • Energetyka cieplna, przemysłowa,
  • Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu,
  • Ekologia przemysłu i środowiska,
  • Strategia, rozwój i ekonomika przemysłu,
  • Uprawnienia energetyczne - eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji w zakresie grupy 1, 2 i 3, świadectwa kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne E i D,
  • Uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków,
  • Certyfikat dla Personelu FGAZ.

6. Referencje

 • przy współpracy kadry inżynierskiej zrzeszonej przy SITPChem Puławy wdrożono System Zarządzania Energią w dużym przedsiębiorstwie chemicznym,
 • wykonano ponad trzydzieści wewnętrznych audytów efektywności energetycznej,
 • uzyskano w wyniku zwycięskich przetargów URE ok. 4 500 Białych Certyfikatów,
 • wykonano kilkakrotnie audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzono ponad trzydzieści przeglądów efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

7. Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:
Prezes Oddziału:
dr inż. Janusz Kucharski
tel. 605 098 363
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Biura SITPChem Puławy:
mgr inż. Małgorzata Rułka
tel. 81 565 29 69, kom. 602 706 493    
e-mail.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Wspierający