• Przewodniczący: Maria Toporowicz
  • Z-ca przewodniczącego: Józef Sas
  • Sekretarz: Andrzej Skalski

Członkowie Wspierający