Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział  w Puławach organizuje zabawę karnawałową w dniu 1 lutego 2019 w Restauracji Kameralna

Odpłatność dla członka SITPChem za udział w spotkaniu wynosi 50,- zł, dla sympatyków 80,- zł

Zapisy wraz z wpłatami przyjmuje Biuro SITPChem do dnia 25 stycznia br. tel. 81 565 -29-69

Serdecznie zapraszamy.

W dniach 26-28 września 2018 roku w Ustroniu - Jaszowcu odbył się XXXI Walny Zjazd SITPChem. W uroczystości wzięli udział delegaci SITPChem z Oddziałów z całej Polski.

W dniu 6 października 2018 r. na strzelnicy w Janowcu odbyły się I zawody strzeleckie o puchar Prezesa SITPChem - wielobój strzelecki karabin AK47 7,62x39 i pistolet GLOCK 9x19P.

Członkowie Wspierający