W dniu 25 maja 2018 r. w budynku Ośrodka Szkoleniowego IUNG w Puławach odbył się XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach.

W XVI Walnym Zjeździe uczestniczyło 45 delegatów oraz zaproszeni goście. Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu Rady NOT -  prof. Klaudiusz Lenik, Zarząd Główny SITPChem reprezentował członek Zarządu Głównego Jerzy Marcinko oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Sas.
Obecni byli również przedstawiciele firm Członków Wspierających:

- Dyrektor Produkcji - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Marek Zatorski

- Prezes Spółki „REMZAP” – Józef Strzałkowski

- Prezes Spółki PROZAP – Agnieszka Rolecka

Prezes Zarządu Rady NOT w Lublinie prof. Klaudiusz Lenik powitał zebranych delegatów i życzył owocnych obrad Walnego Zjazdu.

Stwierdził, że Oddział SITPChem w Puławach jest jednym z największych i najprężniej działających oddziałów na Lubelszczyźnie. Zakres działalności Oddziału jest bardzo szeroki i Puławy mają się czym chwalić.

Przedstawił sytuację NOT na zmieniającym się rynku, która w makroregionie ma szereg problemów. Zwrócił uwagę na zmianę sposobu działania w województwie i Polsce. Inny sposób podejścia , inny rozdział funduszy i inny sposób aplikowania o fundusze, szczególnie w obszarze innowacyjności. Należy dołożyć starań, aby inicjować i oceniać pomysły innowacyjne z udziałem NOT , tak, aby projekty nie przepadły w machinie biurokratycznej, a w tym obszarze NOT ma już pewne doświadczenie. Na projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju można pozyskiwać spore kwoty.

Zwrócił też uwagę na tych członków, którzy nie są już zawodowo czynni,  stąd Klub Seniorów przy Radzie i przy Stowarzyszeniu. Kluby zrzeszają pracowników o ogromnej wiedzy i doświadczeniu , którzy na pewno są i będą pomocni przy opracowywaniu rozwiązań technicznych. Są też do zagospodarowania w pracy społecznej – nie bezpośrednio płatnej.

 Kol. Jerzy Marcinko  wspomniał  o uroczystości na Politechnice Lubelskiej, w trakcie której Panu Profesorowi Klaudiuszowi Linke  z okazji 50- lecia pracy naukowej został nadany tytuł Profesora Honorowego.

Kol. Jerzy Marcinko pogratulował Panu Profesorowi w imieniu zebranych i podziękował za obecność na Walnym Zjeździe naszego Oddziału.


W wyniku obrad wybrano Prezesa Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną. Komisję Pomocy Koleżeńskiej i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022,
Prezesem SITPChem Oddział w Puławach został dotychczasowy przewodniczący kol. Janusz Kucharski.

Zarząd Oddziału SITPChem został wybrany i ukonstytuował się następująco:

Janusz Kucharski

Prezes

Małgorzata Curyło

V-ce Prezes

Jerzy Marcinko

V-ce Prezes

Henryka Bałabuch Radtke

Sekretarz

Remigiusz Sylwestrowicz

Skarbnik

Agnieszka Rolecka

Członek Zarządu

Jacek Kowalski

Członek Zarządu

Marek Zatorski

Członek Zarządu

Artur Karliński

Członek Zarządu

Waldemar Sidor

Członek Zarządu

Piotr Rusek

Członek Zarządu

Członkowie Wspierający