W dniach 26-28 września 2018 roku w Ustroniu - Jaszowcu odbył się XXXI Walny Zjazd SITPChem. W uroczystości wzięli udział delegaci SITPChem z Oddziałów z całej Polski.

Nasz Oddział reprezentowali następujący delegaci wybrani na XVI Walnym Zjeździe Oddziału SITPChem w Puławach w dniu 25 maja 2018 roku:

Małgorzata Curyło

Artur Karliński

Jacek Kowalski

Janusz Kucharski

Jerzy Marcinko

Agnieszka Rolecka

Małgorzata Rułka

Piotr Rusek

Remigiusz Sylwestrowicz


Członkowie Honorowi SITPChem: Henryka Bałabuch-Radtke, Cecylia Hankus, Józef Sas i Andrzej Skalski

Znaczącym punktem obrad XXXI Walnego Zjazdu w Ustroni - Jaszowcu był wybór nowych władz do Zarządu Głównego SITPChem. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Zarządu Głównego został kol. Jerzy Klimczak z Oddziału  Cieszyn. Po czterech kadencjach sprawowania funkcji Prezesa ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński ustąpił miejsca swojemu koledze. Zatem rozpoczyna się nowy rozdział w działalności Stowarzyszenia.

Spośród 9 delegatów z Puław oraz 4 Członków Honorowych, mających głos stanowiący na Walnym Zjeździe, sześciu członków naszego Oddziału weszło w skład Władz Zarządu Głównego. W organach władzy Zarządu Głównego w kadencji 2018-2022 nasz Oddział będą reprezentować nasi koledzy:
Jerzy Marcinko– V-ce Prezes Zarządu Głównego

Małgorzata Curyło – Członek Zarządu Głównego

Janusz Kucharski – Członek Zarządu Głównego

Remigiusz Sylwestrowicz – Członek Zarządu Głównego

Józef Sas – Główna Komisja Rewizyjna

Henryka Bałabuch –Radtke – Sekretarz Sądu  Koleżeńskiego

Podczas obrad Walnego Zjazdu przyznane zostały listy gratulacyjne dla naszych Koleżanek: Henryki Bałabuch-Radke i Małgorzaty Rułki za szczególne wyróżniającą się pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Warty podkreślenia jest fakt, że puławski Oddział SITPChem z biegiem lat, stał się poważanym i silnym Oddziałem. Jest jednym z największych Oddziałów w Polsce. Sukces naszych kolegów świadczy o uznaniu i może przede wszystkim wpłynąć na  znaczącą współpracę inżynieryjno-chemiczną z największymi polskimi zakładami chemicznymi i pozostałymi Oddziałami SITPChem.

Członkowie Wspierający