W Warszawskim Domu Technika NOT, dnia 27 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 W uroczystości wzięli udział delegaci oraz członkowie Honorowi z naszego puławskiego Oddziału SITPChem.

Prezes SITPChem, Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz Prezes Grupy Azoty SA, Doktor Wojciech Wardacki zabrał głos na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce.

Ważną częścią uroczystości było przekazanie Medali i Wyróżnień zasłużonym  Firmom i Członkom SITPChem .

Między innymi Srebrną Odznakę Honorową NOT za aktywną działalność na rzecz SITPChem i FSNT NOT otrzymał Skarbnik naszego Oddziału Waldemar Sidor

Honorową Odznakę SITPChem dla osób prawnych – za wspieranie działalności Stowarzyszenia otrzymała firma PROZP Sp. z o.o. Puławy – wyróżnienie odebrała Prezes firmy Agnieszka Rolecka, członek Zarządu Oddziału SITPChem w Puławach.

W tym ważnym dniu przed uroczystością jubileuszu 90- lecia odbył się również Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia.

Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia była zmiana Statutu Stowarzyszenia, wynikająca ze zmiany ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw” z dnia 25.09.2015  (Dz. U. 2015 poz. 1923). Zgodnie z § 24 pkt. 3 Statutu SITPChem „W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe brali udział delegaci wybrani na poprzedni Walny Zjazd oraz osoby uprawnione do udziału”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w zakładce GALERIA

Członkowie Wspierający